روز دانشجو

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  توجه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! توجه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

##################دوستان عزیز  #################

میدونین

16 آذر 

چه روزیه ؟؟؟؟؟؟؟

الان 

..........................بهتون میگم.................................

بیایین

.

.

 

 

تعریف دانشجو :
موجودی بی پول ! نحیف و لاغر که از نیکوتین و تخم مرغ و گوجه تغذیه میکند !
معمولا افسرده است ! دارای خط ایرانسل و دشمنی عجیبی با کتاب دارد !
روز این موجود نفرین شده گرامی باد !

 


 

 

 

 

صفایی ندارد ارسطو شدن
خوشا پر کشیدن پرستو شدن
تو که پر نداری پرستو شوی
بنشین درس بخون تا ارسطو شوی!
روز دانشجو بر ارسطو های آینده ایران مبارک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 31 بازدید